Dělíme je na varné kotle elektrické a plynové. Jedná se o zvláštní skupinu kuchyňského vybavení, která je určená spíše pro profesionální použití. Neznám domácnost, která by byla nucena do vaření vysokých objemů jídla. Pokud mluvíme o vysokých objemech, řešíme tady třeba 50–500 l. Díky těmto objemům jsou varné kotle velice oblíbené, hlavně v závodních jídelnách. Jejich technologie je vcelku sama o sobě zajímavá. Je hlavně dvojího druhu. Buď se jedná o kotle s přímým anebo nepřímým ohřevem. V tomto článku, si rozebereme spíše varné kotle elektrické.

Varné kotle s přímým ohřevem.

Tyto kotle bývají většinou objemově menší než jejich výkonnější varianta. Jde zde hlavně o to, že jejich technologie vcelku neumožňuje větší objem, protože by byl velice neekonomický pro odběr elektrické energie. Jde převážně o to, že kolem hlavní nádoby s vařenou potravinou mají přímo ohřevné elektrické spirály. Díky tomu, mají větší nároky na spotřebu elektřiny.

Varné kotle elektrické s nepřímým ohřevem

Ty jsou velice oblíbené. Jedná se o dvouplášťový systém vnitřní nádoby. Mezi nádobou a vnějším pláštěm je dutina, ve které je nějaké teplo vodivé médium. Tepelné spirály toto médium zahřívají rovnoměrně a díky tomu, je ohřívána celá nádoba. Díky tomuto systému a rozložení kapaliny mezi plášti není potřeba, aby byly spirály po celém vnějším plášti nádoby. Stačí tuto kapalinu (médium) zahřívat třeba zespodu a horká kapalina se nakonec dostane i nahoru. Tím je docíleno rozhodně lepšího rozložení teploty, než je tomu u přímého ohřevu. Některé kotle mají nepřímý ohřev řešen na přívodu kapaliny. Díky tomu kapalina volně cirkuluje přes zahřáté spirály a získává svoji teplotu. Pak putuje mezi pláště a zahřívá potraviny uvnitř kotle.